Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Archive for 17 marraskuun, 2007

Uskon loppu

Suomalaisen kulttuurin edistysaskeleita oli aikoinaan luotsaamassa Eero Erkon toimittama Keski-Suomi. Vuonna 1889 lehdessä aloitettiin kirjoitussarja Ihmiskunnan lapsuuden ajoilta, jossa suhtauduttiin kriittisesti vallalla olleeseen yleiseen käsitykseen Raamatun luomisopista. Syntyi ankara polemiikki, jossa kehitysopin puolustajina olivat keskustelun edetessä mm. Minna Canth ja Juhani Aho. Rohkea ja peräänantamaton pelinavaus auttoi osaltaan kehityksessä, joka johti kirkon vallan vähenemiseen ja henkiseen vapautumiseen tieteellisessä keskustelussa.

Kauas on tultu Erkon päivistä, ja sopiikin kysyä, mihin suuntaan Keski-Suomen jatkaja, Keskisuomalainen, on pelinavauksiaan tekemässä. Tiistaina (13.11.) lehden tärkeällä paikalla, pääkirjoitussivun Yliössä, oli Timo Hakasen kantaaottava teksti (Eurooppaa uhkaa pimeys) kreationismin puolesta. Hakanen on huolestunut Euroopan neuvoston päätöksestä kehottaa jäsenmaiden opetusviranomaisia ottamaan kriittinen asenne ”tieteen vaihtoehdoksi pyrkivän kreationismin (luominen) opetukseen”. Tätä päätöstä Hakanen pitää ihmisoikeuksien polkemisena ja diktatuurille ominaisena.

Huh huh, sanoo lukija, varsinkin kun Hakasen kirjoitus sisältää sekä uskonnollista propagandaa että asiavirheitä. – Ja esimerkiksi seuraavanlainen argumentointi jo sinällään on niin heikolla pohjalla, että sellaisen kenties voisi suvaita yleisönosastoon, mutta ei lehden kantaakin heijastelevalle tärkeimmälle sivulle (suora lainaus Hakasen tekstistä):

On käsittämätöntä, että evoluutio on nyt julistettu Euroopan neuvoston päätöksellä viralliseksi tieteelliseksi lopputulokseksi, vaikka se ja sitä tukeva todistelu on kaikkea muuta kuin riidaton. Samalla luominen, vaikka sen tueksi on esittää maailman laajimmalle levinnyt ja kaikki kritiikin ankaratkin hyökkäykset kestänyt dokumenttiaineisto, Raamattu, on tällä poliittisella päätöksellä haluttu siirtää vain uskontoon kuuluvaksi.

Hakasen kirjoitus maakunnan ykköslehden pääkirjoitussivulla on varoittava esimerkki siitä, että uskonnollinen fundamentalismi todellakin on nostamassa päätään niin Suomessa kuin koko Euroopassakin. Vaarallisinta kreationismin nousussa ei ole pelkästään uskonnon ja tieteen sekoittaminen toisiinsa. Ongelma on paljon laajempi: kreationististen aatteiden jälkijunassa yhteiskuntaan ujuttautuu muitakin vanhoillisia, Raamatun kirjaimellisesta tulkinnasta johtuvia vitsauksia. Esimerkiksi naisen aseman heikkeneminen, terveyskasvatuksen väheneminen (ei tarvita tietoa sukupuoliasioista – ainoa oppi on esiaviollisen seksin kieltäminen), sananvapauden menettäminen (ylin auktoriteetti on Raamattu), demokratian kyseenalaistuminen (ylin auktoriteetti on kirkko), seksuaalisten vähemmistöjen asema jne. Hakanen otsikoi tekstinsä Eurooppaa uhkaa pimeys, mutta taitaa olla niin, että kreationismi se varsinainen pimeyden peikko onkin.

Hakasen artikkelissa pelottavaa on myös se, että fiksut ja valistuneet ihmiset todennäköisesti sivuuttavat sen huolettomasti ja huvittuneesti naurarahtaen (luultavasti näin on tehnyt myös Keskisuomalaisen toimitus – ei kai tällaisia sepustuksia muuten kohtuullisen arvostettunakin pidettyyn lehteen pääsisi). Asia on kuitenkin vakava. Maailmalla kreationismin nousuun onkin herätty, ja viime aikoina on julkaistu useita uskontokriittisiä teoksia, esimerkiksi Richard Dawkinsin Jumalharha (The God Delusion, suom. Kimmo Pietiläinen, Terra Cognita 2007), ja Sam Harrisin Uskon loppu (The End of Faith, suom. Kimmo Pietiläinen, Terra Cognita 2007). Dawkinsin Jumalharha on näistä kärjekkäämpi, ja hän hyökkää kirjassaan kaikkea uskonnollisuutta vastaan. Sam Harris on käytännönläheisempi kritisoidessaan enemmänkin fundamentalismia ja uskonnon piilovaikutusta lakeihin ja yhteiskunnallisiin käytäntöihin.  

Sam Harris tuo hyvin esille sen, että maltillisessa uskonnollisuudessa piilee aina fundamentalismin vaara. Maltillinen uskonnollisuus tarjoaa tavallaan suojapaikan, jossa ääriliikkeet voivat koota voimiaan ja iskeä, kun aika on kypsä. Amerikkalainen yhteiskunta, jossa uskonto ohjailee yllättävän paljon asioita, saa oman osansa kritiikistä, mutta purevimmillaan Harrisin teksti on käsitellessään islamia. Harris pitää islamia esimerkkinä uskonnosta, jossa maltillisen uskonnollisuuden lisäksi mahdollistuu myös fanatismi, jota uskonnolliset kirjoitukset ruokkivat. Sillä kyse uskonnossahan on pitkälti siitä, miten asioita tulkitaan: islamin pyhistä teksteistä löytyy paljon kohtia, joilla voi perustella väkivaltaa vääräuskoisia ja vihollisia vastaan. Islam on kristinuskoa nuorempi, ja Harris pitääkin monia islamilaisia kulttuureja myös arvomaailmaltaan ja kehitykseltään nuorina: niissä on huomattavasti enemmän uhoa ja fundamentalismia kuin 2000-luvun länsimaisissa, passiivisen kristinuskon omaksumissa yhteiskunnissa.

Kun ihmettelemme muiden kulttuurien voimakasta uskontokeskeisyyttä, saatamme unohtaa, kuinka vahvasti uskonto on omassakin kulttuurissamme läsnä. Keskisuomalaisen artikkelin perusteella voi todeta, että kreationismin lonkerot ulottuvat jo Pohjolan lintukotoommekin. Kiinnostuneena jään odottamaan, mitä lehden pääkirjoitussivulla seuraavaksi perustellaan Raamattuun vedoten: homoseksualismin kieltämistä vai kenties naisten äänestysoikeuden riistämistä. Tai ehkäpä kielletään ilmastonmuutoksen mahdollisesti aiheuttama jäätiköiden sulaminen ja meren pinnan nousu – Jumalahan lupasi Raamatussa kuvaillun vedenpaisumuksen jälkeen, että toista kertaa ei tule. – Toivottavasti kreationismi-puheenvuoro ei ole ensiaskel Keskisuomalaisen tiellä kohti fundamentalistisempaa kristillistä linjausta.

Loppuun liitän vielä linkin Euroopan neuvoston suositukseen opetusviranomaisille. Hakasen artikkelihan on siinäkin mielessä huvittava, että Suomen peruskouluissa tai lukioissa ei ennen tätä suositustakaan ole saanut opettaa oppilaille omaa vakaumustaan. Edes uskontoa ei saa opettaa tunnustuksellisesti, biologiasta puhumattakaan!

Euroopan neuvoston suositus

Read Full Post »

%d bloggaajaa tykkää tästä: